Samhällsvetenskap by Mecka Reklambyrå AB - issuu

925

Information om utlandsstudier. Socionomprogrammet - PDF

Kursen ges även som fristående kurs. Kursen ingår i kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen omfattande 90 högskolepoäng. Kursen kan ingå i följande program: 1) Socionomprogrammet (S1SOP), 2) Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel. Besöksadress Universitetsplatsen 1. Org. nummer: 202100-3153 En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl.

Socionomprogrammet gu kurser

  1. Im starting to hate my wife
  2. Vilket energislag används mest i sverige
  3. Barn hungriga måndagar
  4. Volkswagen värmdö service
  5. Foraminifera
  6. På din sida av vägen har man satt upp en vägbom med lyktor som blinkar gult. vad är korrekt

Du tar del av teorier och metoder inom socialt arbete både som kunskaps- och forskningsfält, som till exempel välfärdssamhällets organisering, sociala problem, mänskligt beteende och individers Inför termin 2 Kurs Vecka Anm.kod Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp 3-7 ORU-V3363 Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp 8-12 ORU-V3364 Kursval för programstudenter på Socionomprogrammet - Örebro universitet Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen. Ny student. Det är också kul att det finns möjlighet att nischa sig genom både praktik och sista årets valbara kurser. Kurser År 1 Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt arbete.

Kursguide - Course Syllabus - Institutionen för socialt arbete

Under utbildningen läser du främst olika kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också att läsa andra ämnen som bland annat juridik, sociologi och psykologi med koppling till socialt arbete i teori och praktik.

Juridisk översiktskurs - Umeå universitet

Ämnet socialt arbete ingår i socionomprogrammet men kan även läsas som fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Vårt socionomprogram är ett av Linnéuniversitetets mest sökta utbildningsprogram och ges både i Kalmar och i Växjö. Socionomprogrammet består under de första sex terminer av kurser som ska läsas i en viss ordning. De här kurserna kan inte läsas som fristående kurser, utan man måste vara antagen till programmet för att kunna läsa dem.

Socionomprogrammet gu kurser

Vår forskning bedrivs inom flera områden: fattigdom, migration, barn-, ungdom och familj, missbruk, sexualitet, äldre, funktionshinder, samt organisations- och professionsfrågor. Kursen kan ingå i följande program: 1) Socionomprogrammet (S1SOP) och 2) Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen (S1KSO) Förkunskapskrav För att vara behörig till kursen krävs att den studerande har godkänt resultat från kurser SQ4111€Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det€sociala arbetet, 15 hp och Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng. Kursen ingår i kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen omfattande 90 högskolepoäng. Kursen kan ingå i följande program: 1) Socionomprogrammet (S1SOP), 2) Kursen är en av tre valbara alternativ inom profilområdet "Social exkludering och kontroll" på socionomprogrammet.
Vinstprocent

Socionomprogrammet gu kurser

Du får studera allt från förebyggande arbete till utredning, behandling, ledning, samhällsarbete och transnationellt socialt arbete. Ämnet socialt arbete ingår i socionomprogrammet men kan även läsas som fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Vårt socionomprogram är ett av Linnéuniversitetets mest sökta utbildningsprogram och ges både i Kalmar och i Växjö. Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Socialt arbete är programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker.

Kurser på socionomprogrammet Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Varmt välkommen till oss på Socionomprogrammet vid Linköpings universitet (LiU)!
Bokio omvänd moms

vatets isotoper
bra pm arbete
sommarjobba stockholm
vad betyder urval 1 och 2
varför planerat kejsarsnitt
car ownership document
vaknar pa natten med hjartklappning

Utbildning till psykoterapeut - Psykoterapicentrum

6 years Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2012-10-05 att gälla från och med 2013-01-21. sociala arbetets teorier, metoder och etik, SQ4131, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid. Summering Socionomprogrammet är en populär utbildning som erbjuds på ett flertal behöver du grundläggande behörighet, samt ofta även följande kurser:. reflektionsuppgift anonymt id: 1247 universitet institutionen socialt arbete sq4131 det sociala arbetets metoder, teorier och etik ht16 av kursen jag om. De första två terminerna läser du kurser inom huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik. Kurserna behandlar till exempel människans utveckling,  11, VT2017, Göteborgs universitet, GU-29771, Socionomprogrammet, Program 40, VT2017, Umeå universitet, UMU-25164, Juridisk översiktskurs, Kurs, 1989.

Extentor.nu - Gratis nedladdning av gamla tentor

Du har rätt till en plats i Skåne där du kan nå målen för kursen Verksamhetsförlagd utbildning.

Namngivna kurser är exempel på vanliga val inom programmet. Socionomprogrammet 125 000 Psykologprogrammet 143 000 Psykoterapeutprogrammet 189 000 Övriga kurser och program 87 000 HhFS Kurser och program inom ekonomi och juridik 84 000 Masterprogram inom entreprenörskap och innovation 111 000 UFS Kurser och program inom specialpedagogik och ämnesdidaktik 107 000 Kurser inom kost- och idrottsvetenskap Utbildningens 210 hp är uppdelade på sju terminer. Kurser på terminerna 1-6 ligger på grundnivå och kurserna på termin 7 på avancerad nivå. I huvudområdet socialt arbete ingår 180 hp och i juridik 30 hp. Valbara kurser om 22,5 hp i eller med relevans för huvudområdet Socionomprogrammet, 210 hp 2(8) Kurser i professionellt socialt arbete, 22,5 högskolepoäng Utvärderings- och kvalitetsarbete för professionell utveckling, 7,5 högskolepoäng 4. Innehåll Grundnivå, 180 högskolepoäng Termin 1 Socialt arbete som ämne och profession, 15 högskolepoäng Kursen behandlar socialt arbete som ämne, profession och forskningsområde ur såväl Kursen ingår i socionomprogrammets basblock. Kursen ger ur sociologiskt perspektiv en grundläggande introduktion till socialt arbete som professionsområde och som akademiskt ämne.