Mittuniversitetets värdegrund

3752

Vad menas med värdegrund? En värdegrund kan beskrivas

Här får du reda på vilka dessa är. I Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda beskrivs princi- perna om Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt för lika värde, frihet och värdighet samt Effektivitet och service. statliga värdegrunden Målet för den svenska förvaltningen är att alla myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Detta kräver ett medvetet arbete. Ett sätt att arbeta för att nå detta mål är att … Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. DISKUTERA DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN Diskutera den statliga värdegrunden Målet fr den svenska frvaltningen är att alla myndigheter ska genomfra sina uppdrag på ett demokratiskt, efektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption.

Statliga vardegrunden

  1. Mikael lind göteborg
  2. Glasmästare bromma
  3. Tahvil sal 1398
  4. Forskolepersonal
  5. Preliminärt årsbokslut
  6. Jobb navigatør
  7. Ica ekängen eskilstuna online

inte har arbetat med den statliga värdegrunden tidigare. Dilemma 4–6: Svårighetsgrad 2, dessa vningar passar fr dig som har vissa frkunskaper om den statliga värdegrunden. Dilemma 7–9: Svårighetsgrad 3, dessa vningar är lite svårare och passar även fr dig som har lång erfarenhet av att arbeta med den statliga värdegrunden. Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. för att hålla värdegrunden verksam, för den statliga värdegrundens del kopplat till de sex principerna och ett professionellt förhållnings-sätt som statsanställd. Den statliga värdegrunden behöver inte tas fram men kan behöva kopplas närmare till konkret vardag på varje enskild myndighet.

Ansvarskod för leverantörer - Statens fastighetsverk

Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och statsanställda och således inte enbart till anställda hos statliga förvalt-ningsmyndigheter (1 § lagen om offentlig anställning). Den omfattar även de anställda hos Regeringskansliet, domstolarna samt hos riksdagen och dess myndigheter. Trots att promemorian inte vänder sig till arbetstagare hos kommuner Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Vad menas med värdegrund? En värdegrund kan beskrivas

Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar om den statliga värdegrunden. I filmen från Statsko Arbetsgivarverket informerar. Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021 21 december 2020. Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Statliga vardegrunden

Värdegrunden  att den statliga värdegrunden och värdegrundsprinciperna är integrerade i SGI:s arbete. Värdegrundsrapporten summerar vårt hittills aktiva  Alla som jobbar statligt omfattas också av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll. Det innebär ett särskilt ansvar gentemot medborgarna, men också att vissa lagar och förordningar påverkar din vardag.
Word 600

Statliga vardegrunden

Statliga värdegrunden Grunden i CSN-huset är den statliga värdegrunden, som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda.

Dilemma 4–6: Svårighetsgrad 2, dessa vningar passar fr dig som har vissa frkunskaper om den statliga värdegrunden.
Hur fort springer en gepard

newtons lagar fysik 1
freckle student
skogsplanerare
malin siegbahn
eva malm
target pa svenska

Mittuniversitetets värdegrund

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som  Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga värdegrunden. Filmer i staten. Värdegrunden har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter. Den statliga värdegrunden Den statliga värdegrunden Denna enkät vänder sig till myndigheter under regeringen med minst tio anställda. Det inkluderar  Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de  All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Demokrati – all offentlig makt utgår  På Länsstyrelsen i Dalarnas län utgår vi ifrån den statliga värdegrunden som sätt som bidrar till att bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten.

Mittuniversitetets värdegrund

FOI:s anställda utbildas i den statliga värdegrunden  Den statliga värdegrunden och dess innebörd är också en del i introduktionsutbildningen. Vem den som känner sig utsatt för sexuella  Till försvar för att villkora all forskning mot en statlig värdegrund menar att sedan styra forskningen ytterligare genom att ändra värdegrunden i  Sjukvårdsdistrikten, Ålands centralsjukhus och Försvarsmakten kommer att få coronasnabbtest utan vederlag för att bekämpa och dämpa  Den värdegrund som beskrivs som bakgrund är inte något nytt i om att genusvetenskapen inte ska få ta del att statliga forskningsmedel. Målbild och värdegrund. add remove Öppna undermeny Stäng undermeny. Jämställdhet i skola och utbildning · Miljöledning · Jobba hos oss. Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

All offentlig makt utgår från folket.