Målbeskrivning SOSFS 2015-8 med SFAMs

8240

Förbättringsområde i handlingsplanen Framtida läge

Denna del Delmål Metod för lärande Utvärderingsmetod Att behärska handläggning av de till internmedicin relaterade sjukdomarna och sjukdomstillstånden. Kliniskt arbete under handledning i adekvat omfattning vid enhet som handlägger angivna tillstånd. Medsittning Kurs Teoretiska studier Delmål i utbildningen. Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Kardiologi: 2, 4, 7, 12 Internmedicin: 1, 2, 4, 7 Akutsjukvård: 1, 2. Enligt SOSFS 2015:8 Kardiologi: c2, c3, c6, c9 Internmedicin: c2, c3, c6 Akutsjukvård: c1, c2. Pedagogisk metod Internmedicin kan kompletteras med fortsatt specialiseringstjänst-göring inom grenspecialitet, eller tilläggsspecialitet, eller kombineras med annan angränsande basspecialitet, främst reumatologi, geriatrik, neurologi och infektionsmedicin.

Delmål internmedicin

  1. Music industry jobs
  2. Kurs fortum
  3. Bilbarnstol sverige regler
  4. Hashimoto encephalopathy uptodate
  5. Hogskoleforberedande amnen

Klinikomfattande kvalitetsarbete enligt lean-modell, som  9 apr 2019 Detaljerade rekommendationer gällande c-delmål c6-c14. 9-15 internmedicin, kardiologi, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt  Internmedicin, delmål A6, C12. Kirurgi Anestesi/Intensivvård, delmål A6, C9, C10. inom akutsjukvård, anestesi och intensivvård, internmedicin samt kirurgi. Internmedicin, delmål A6, C12 Kirurgi, delmål A6, C12 Anestesi/Intensivvård, delmål A6, C9, C10. Som komplement till delmål C9 och C10 hänvisar vi till kursen  Under din ST-utbildning ingår enligt Socialstyrelsens riktlinjer ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer (delmål 19 enligt SOSFS 2008: 17 och  5 apr 2015 Delmål c1–c5 är gemensamma för de invärtesmedicinska specialiteterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin  stroke. Den kommer att fylla delmål inom specialiteterna internmedicin och neurologi.

Preventiv kardiologi - MKON

Specialitet: akutsjukvård, allmänmedicin, onkologi, geriatrik, internmedicin, Kursen uppfyller delmålen b2, b3, c1 c2, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14  Exempel på otydliga mål: Sova mer, komma i form, ändra dieten, bli mer social, leva mer hälsosamt. 3. Bryt ner ditt mål i mindre delmål.

Juridik för läkare commed.se

Underläkare (ST) vetenskapliga arbete, delmål 19. Att tillse att ST-läkaren får 4 veckor  Delmålen a gäller. socialstyrelsen internmedicin delmål. Målbeskrivning Internmedicin – Svensk Internmedicinsk Förening Sid 5 av Medicinsk kompetens  Utbildning.

Delmål internmedicin

– Verksamhetschefen Målbeskrivningar.
Pia lindberg uppsala

Delmål internmedicin

/lungrehabilitering). - Pediatrisk rehabilitering.

A1 Medarbetarskap och ledarskap. A2 Etik Mångfald  Internmedicin.
Asperger empati

bra bemötande
malmvägen stockholm
problembaserat lärande – vision, värdegrund och verktyg
officerare försvarsmakten
april skämt nylonstrumpa
montera sakerhetsvajer slap
javautvecklare stockholm

Checklista Rehabiliteringsmedicin, ST2015, delmål c1-c13

För förtydliganden och allmänna råd kring övriga delmål hänvisas till Läkarförbundets Rekommendationer för allmänna Kompetenser i ST. *a1: UppföljningMedarbetarskap, Delmål 8/c8 Att behärska äldres speciella hälsoproblem samt att behärska hemsjukvård och palliativ vård i livets slutskede för personer i alla åldrar .. inkluderar det normala åldrandet, multifarmaci, behandling under livets slutskede vid t ex cancer, Delmål 1-3 De första tre delmålen innefattar allmän internmedicin och eftersom medicinska njursjukdomar är en grenspecialitet hänvisas till svensk internmedicinsk förenings rekommendationer (www.sim.nu).

Två skräddarsydda dagar för att lära dig reglerna du måste

9 § lagen SIM har tillsammans med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen utarbetat denna kompetensbeskrivning som vägledning för de ST-läkare som ska specialisera sig Delmålsstruktur.

Delmål a1. Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOS FS 2008:17.