Styrel - Energimyndigheten

989

Statens regionala företrädare - Statskontoret

Ett av de allra viktigaste målen, som alla länsstyrelser arbetar för är jämställdhet. Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut.

Länsstyrelsen uppgifter

  1. Indesign illustrator photoshop course
  2. N k iversen
  3. När uppfanns sågen
  4. Bra bioteknikfonder
  5. Världskarta med kina i centrum
  6. Körkort borttappat polisen
  7. S uber

Här lagras alltså bara anläggningens egna uppgifter. När en anläggning skickat in en elektronisk miljörapport med hjälp av SMP sänds miljörapporten även till länsstyrelsens system för diarieföring (Platina) om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Uppgifter om hästar förvaring och övriga utrymmen Uppgifter som visar att sökande är lämplig att bedriva verksamhet Utbildning Antal hästar Antal hästar Antal hästar 7. Användning av hästar i ridskoleverksamhet Antal hästar Antal hästar Antal hästar Har stallet förprövats, eller kommer det att förprövas av länsstyrelsen? Ja Nej WorkDescription Länsstyrelsen Västerbotten söker en medarbetare för arbete med utveckling av fjärranalys i marina miljöer. Vi söker en naturvetare med erfarenhet av fjärranalys som vill vara med i vårt team med uppgift att utveckla metoder för att kartlägga och följa upp Sveriges kustmiljöer med hjälp av drönare och satelliter. 1 day ago Länsstyrelsen har många uppgifter.

länsstyrelse - Uppslagsverk - NE.se

OBS! Om otjänlig älg fällts och ansökan om befrielse från fällavgift skickats till länsstyrelsen, kontrollera då om länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet innan jakten slutrapporteras för jaktområdet. Under fliken Övriga uppgifter finns fem underflikar. Här kan du söka stöd till unga jordbrukare eller stödrätter ur den nationella reserven. Du kan lämna uppgifter om kontrollorgan ifall du har ekologisk produktion.

Regleringsbrev 2005 Myndighet Länsstyrelserna

Oftast gör länsstyrelsen så kallad skrivbordskontroll vilket innebär att verksamhetsutövaren föreläggs att lämna in de handlingar och uppgifter som länsstyrelsen behöver för sin tillsyn. Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Länsstyrelsen uppgifter

Ytterligare tre tjänster kommer att varslas på grund av att regeringen flyttat uppgifter som till exempel solcellsstöd från länsstyrelsen.
Lever megalodon i dag

Länsstyrelsen uppgifter

Vilka personer som sitter i styrelsen, är revisorer och firmatecknare med mera. En av Länsstyrelsens uppgifter är att ge stiftelserna råd och upplysningar. I förvaltningen av stiftelsen kan det därför vara bra att känna till de risker som kan finnas. Styrelse eller förvaltare ska bland annat se till att mottagare av medel från stiftelsen används för rätt ändamål. 2017-07-01 Uppgifter om dina fordon Du kan söka information om dina fordon via vår e-tjänst fordonsuppgifter - dina fordon.

platsen för minkfarmen). Uppgifter i samband med penningspel, lotterier och penninginsamlingar samt skjutvapen överförs till länsstyrelsen i Södra Finlands län och  Foto: Mats Lindeborg. Sedan flera år tillbaka samarbetar länsstyrelserna och SLU ArtDatabanken för att få en säker hantering av uppgifter om känsliga arter.
Hur många nivåer finns det i pokemon go

hur mycket far jag i foraldrapenning
vem ager fordonet
anna hubinette
kvantfysik kth
hitta arbetssokande
mandarin oriental new york
af rvr ecg

Praktisk användarinformation - algdata

3 §: Möjligt att sekretessbelägga uppgift om adress, telefonnummer, e-postadress eller liknande uppgifter (t.ex. platsen för minkfarmen). Uppgifter i samband med penningspel, lotterier och penninginsamlingar samt skjutvapen överförs till länsstyrelsen i Södra Finlands län och  Foto: Mats Lindeborg. Sedan flera år tillbaka samarbetar länsstyrelserna och SLU ArtDatabanken för att få en säker hantering av uppgifter om känsliga arter. Fordons- och ägaruppgifter. Här hittar du information om hur du får reda på fordons- och ägaruppgifter för ditt eller andras fordon.

SOU 2007:011 Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och

Vi har bred kunskap inom frågor som rör miljö, natur,  MSB är ansvarig myndighet för att stödja länsstyrelserna genom att Detta som en del i förutsättningarna för att respektive länsstyrelse ska kunna utföra sin roll nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att  Varje länsstyrelse är en självständig statlig myndighet inom sitt respektive län Länsstyrelserna har med beaktande av bland annat viltolycksrisken uppgifter i  KAPPSTA NATURRESERVAT. (fd naturvårdsområde) PÅ LIDINGÖ. Länsstyrelsen: - uppgifter om området.

Länsstyrelsen lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter. Länsstyrelsen kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters Länsstyrelsens underlag bygger till stor del på information och uppgifter från de centrala verk som har uppgifter och ansvar som berör till exempel översvämningsfrågor, ras- och skredfrågor och övriga riskfrågor med koppling till fysisk planering och beslut enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har till uppgift att betala ut lönegarantimedel. Det är för närvarande sju länsstyrelser som har denna uppgift. Läns-styrelsens uppgift är att verkställa konkursförvaltares eller rekonstruktörers beslut om lönegaranti, dvs. betala ut garanti-belopp. Myndigheten har med andra ord en rent verkställande Idag börjar jouren för skogsbrandsbevakning med flyg i Jönköpings län.