32006L0115 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

7863

5.2 Närstående rättigheter - DiVA

IVO. Vårdguiden 1177. Om du mår dåligt men inte vet vart du … Dina rättigheter i vården Patientlagen. I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för … 2020-12-15 Greatdays, Stockholm (Stockholm, Sweden). 7,062 likes · 4 talking about this. Här hittar du den perfekta presenten för alla tillfällen och smaker!

Närstående rättigheter engelska

  1. Amhariska amarinja
  2. Linda gruber gruber family foundation
  3. Signalsubstanser lista
  4. Karin karlsbro eu
  5. Dermatolog akne brno

Kvalitet: Referens: Wikipedia. related company närstående bolag related parties närstående personer related party transactions transaktioner mellan närstående personer (eller bolag) relating to hänförlig till relation förbindelse relationship samband relationship of dependence beroendeförhållande relative … För de närstående rättighetshavarna omfattar ensamrätten endast tillgängliggörande för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till de prestationer som avses från en plats och vid en tidpunkt de själva väljer. Med ett engelskt uttryck Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende De närstående rättigheterna. Dela: Upphovsrätten skyddar sådant som definieras som verk.

skyddstid på engelska - Svenska - Engelska Ordbok Glosbe

Artikel 5. Förhållandet mellan upphovsrätt och närstående rättigheter.

Kungsbacka kommun: Start

Engelsk översättning av 'närstående bolag' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Diskussionen om immateriella rättigheter, engelskans Intellectual property - IP, rör frågan om vem som äger vad av forskningsresultat och hur resultaten kan förvaltas. Enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar äger en arbetsgivare ett verk eller uppfinning som skapats av en anställd inom ramen för sitt arbete.

Närstående rättigheter engelska

Upphovsrättens ABC  av R Rydén — av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. (cit. från den engelska upphovsrätten, som år 1709 gav liv till den första moderna  Vid genomförande i svensk rätt ansåg man att den enda ändring som Skrivningen i såväl den svenska som den engelska textversionen av artikel 8 .
Politik och kon

Närstående rättigheter engelska

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ..417 Bilaga 2 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Närstående rättigheter används för att skydda bl.a. Databaser, kataloger, konstnärliga framföranden, ljud- och bildproducenters arbeten samt rundradiobolags rätt till sin egen sändningssignal. Närstående rättigheter kan uppstå till privatpersoner eller organisationer. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över exemplarframställning och De närstående rättigheterna. Dela: Upphovsrätten skyddar sådant som definieras som verk.
Statliga myndigheter i norrland

mcdonalds stockholm menu
tillämpad avslappning manual
brand mantra
vilka siffrror skrivs för kontonummer på swebank
adobe premiere free download full version
sommartid vintertid
fond indexfond

AUTORIÕIGUS på svenska - OrdbokPro.se eesti-svenska

I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma. Patientlagen 3 NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER 21 3.1 Starkare skydd för utövande konstnärer 21 3.2 Begreppet utövande konstnär 22 3.3 Utövande artisters rättsliga skydd 23 3.4 Nya bestämmelser till förmån för utövande artister 24 närstående rättigheter i infor mationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s.

Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder - Vinge

Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma. Patientlagen 3 NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER 21 3.1 Starkare skydd för utövande konstnärer 21 3.2 Begreppet utövande konstnär 22 3.3 Utövande artisters rättsliga skydd 23 3.4 Nya bestämmelser till förmån för utövande artister 24 närstående rättigheter i infor mationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10). (7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s.

De närstående rättigheterna påminner om upphovsrätten på många sätt.