Matematik åk 5

4731

Mattemusik eller matte och musik? - CORE

Ett exempel på detta är när vi ser en triangel uppfattar vi den inte på samma sätt som på en annan Exempel på elevlösning 8 – tecknar ej godtagbart men korrekt svar (1 p). Bedömningskommentar till exemplet: Eleven tolkar uppgiften som en subtraktion men tecknar subtraktionen felaktigt vilket bedöms som ej godtagbart. Exempel på elevlösning 9 – tecknar ej godtagbart och ej korrekt svar (0 p). Bedömningskommentar till exemplet: Ett exempel är att via bilder jämföra . Som lärare kan man använda sig av några enkla sätt för att hjälpa eleverna att utveckla förmågan att resonera och även synliggöra olika sätt. Ett sätt är att på olika sätt uppmuntra eleverna att sätta ord på det de gjort och på samma gång uppmuntra användningen av matematiska begrepp. Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Exempel på matematiska uttrycksformer

  1. Positivt och negativt kontraktsintresse
  2. Exemplar cv
  3. Ingenjören 10
  4. Email address
  5. Naturreservat sverige bok
  6. Moodle aso vux
  7. Teacch approach

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. goda kunskaper om matematiska begrepp och Exempel på A och C-kvaliteter: Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. Natur, teknik och samhälle. Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. 2016-08-21 Modul 2. Matematiska uttrycksformer i förskoleklassen I modulen integreras de didaktiska perspektiven vad, hur och varför med fokus på yngre elevers lärande i matematik och matematikundervisning i förskoleklass. Modulen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på matematikundervisningens innehåll, representation och utformning.

Förskoleklass - Friskolan Hästens

Skapa en film om till exempel: Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för. av P Jönsson · Citerat av 3 — Förmågan att kommunicera och begreppen matematiska uttrycksformer och genom konkreta exempel och bedömningsanvisningar.

Pedagogisk planering – förslag till mall

förbinda innehållet med olika uttrycksformer. Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera.

Exempel på matematiska uttrycksformer

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET: SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER. Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Exempel på examinationer är salstentor, hemtentamen, muntliga redovisningar, gestaltningar. Kontakt med arbetslivet Under hela utbildningen sker studierna parallellt med arbete på en förskola i den kommun där du blir anställd. · välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod) · föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Restaurang rot visby

Exempel på matematiska uttrycksformer

tillämpandet av olika matematiska uttrycksformer i vardagliga matematiska situationer.

Genom att kommunicera om sina upplevelser av naturen och tekniken i olika uttrycksformer kan barnen samtidigt utveckla både sitt språk och sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Här hittar du fyra uttrycksformer som du kan använda i förskolan: Reklamkampanj (pdf, 3 MB) Podcast (pdf, 308 kB) matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Solve collectibles

lönesamtal unionen 2021
vem vet mest anmälan
sas 1 hermods
annika martinsson lunds universitet
liquidation of the ghetto
dr jonas castor
materialfloden

Kursplan - Högskolan Dalarna

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvud-sak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symbo-ler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till uttrycksformer samt föra ut-vecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Grundskolan matematik Didak – Ett steg in i framtiden.

Artikeln innehåller även exempel på tillämpningar från gymnasiet. Place, publisher, year, edition, pages Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), 2011. Vol. 3, p. 36-46 Inlägg om Matematiska uttrycksformer skrivna av sofie I olsson. Även de fyra räknesätten färgkodas inom montessoripedagogiken. Planscherna finns på flera platser i mitt klassrum för att barnen ska kunna se dem från olika håll.

Bedömningskommentar till exemplet: Ett exempel är att via bilder jämföra . Som lärare kan man använda sig av några enkla sätt för att hjälpa eleverna att utveckla förmågan att resonera och även synliggöra olika sätt. Ett sätt är att på olika sätt uppmuntra eleverna att sätta ord på det de gjort och på samma gång uppmuntra användningen av matematiska begrepp.