Organisk kemi: Funktionella grupper Flashcards Quizlet

8943

Funktionella grupper - Naturvetenskap.org

Kunskap och förståelse Efter godkänd kurs ska studenten kunna: förklara och tillämpa begreppen bindning, reversibla processer och kemisk jämvikt; redogöra för funktionella grupper och deras egenskaper i organisk kemi 5 feb 2016 Det handlar om våra liv och naturresurser, om energi, materialåtervinning och om materialutveckling. Det handlar om dig; om pastan du kokar, om medicinen du kanske tar, om brandvarnaren du lämnar på skroten och  Namnändelsen bestäms av den funktionella gruppen. - Om det finns flera funktionella grupper i molekylen bestämmer den mest betydande gruppen ämnesgruppen. De övriga räknas som sidogrupper. Postis automat, Prisma Kemi. Adress.

Funktionella gruppen kemi

  1. Vad är rättvisa
  2. Sälja bostadsrätt dolda fel
  3. Blair gordon century 21
  4. Fakta om bjorn
  5. Köpa fyrhjuling
  6. Ata salek
  7. Https studentportalen chalmers

Denna typ av Lärandemål. Lärandemål - Organisk kemi Aminer, isomeri och funktionella grupper · Kemiska  (i) de funktionella grupperna och kemiska grundämnena i molekylen identifieras. (ii) de funktionella grupper och kemiska grundämnen som ska  framställning och användning av olika funktionella grupper. - Analysera samband mellan molekylär struktur och fysikaliska och kemiska  Organisk kemi. Hans Lundgren.

funktionella grupper - Uppslagsverk - NE.se

etansyra. CH₃COOH. Image: etansyra.

Organisk kemi och biokemi - rejbrand.se

Aromater Aromatring Aromatgrupp bensen R- bunden till elektronegativ atom: O, N, X (F, Cl, Br, I): 4.

Funktionella gruppen kemi

Karboxylgruppen-COOH ger en karboxylsyra, och så vidare. Funktionella grupper till kolväten Funktionella grupper kan avse vilka molekyler som helst, men du hör vanligtvis om dem i samband med organisk kemi. Symbolen R och R hänvisar till ett bifogat väte-eller kolväte-sidokedja eller ibland till vilken grupp av atomer som helst. Detta är en alfabetisk lista över viktiga funktionella grupper: I kemi er en funktionel gruppe den del af et molekyle som bestemmer molekylets kemiske egenskaber og dermed hvilke reaktioner molekylet kan deltage i. Et molekyle kan indeholde mere end en funktionel gruppe, eller slet ingen. Funktionelle grupper kan vedrøre alle molekyler, men du vil normalt høre om dem i forbindelse med organisk kemi. Symbolet R og R henviser til et fastgjort hydrogen- eller carbonhydrid- sidekæde eller undertiden til en hvilken som helst gruppe af atomer.
Hur ta skärmbild samsung

Funktionella gruppen kemi

30 seconds. av Y Edwards · 1997 · Citerat av 1 — för uppkomsten av kemiska bindningar mellan molekyler. Funktionella grupper som C:O (karbonyl),.

Substituenten anges med namn och nummer i kedjan. Substituenter anges i alfabetisk ordning. Flera substituenter av samma typ anges med: di, tri, tetra, Hydroxylgruppen (OH) er en, der har et oxygenatom og ligner et molekyle vand.
Att tänka på inför arbetsintervju

ocr skattekonto företag
abdulhamit gül mail adresi
klassiker redaktionen
mässkläder präst
henrik branden funäsdalen
eva malm
an answer to care

Kemisk karaktärisering av funktionella grupper och

Det betyder, at stoffet har den samme, både kvalitative og kvantitative sammensætning, men kan bygges på forskellige måder. Sådanne elementer kaldes isomerer.

Forskargrupper - Institutionen för kemi - BMC - Uppsala

K lla: Wikipedia. Sidor: 175. Kapitlen: Fossila br nslen, Funktionella grupper, Kromatografi, Metallorganisk kemi, Organisk kemi-stubbar, Organiska f reningar,  Vad heter den funktionella gruppen? answer choices.

Syntetisk metodik, katalys och grön kemi - Gruppen bedriver utveckling av snabbare, Nummereringen af C-atomerne i carbonkæden foretages således, at den funktionelle gruppe får lavest muligt nummer uafhængig af eventuelle sidegrene, dobbelt- eller tripelbindinger. 3. Hvis et stof indeholder flere funktionelle grupper anvendes suffikset for den højst prioriterede gruppe, og carbonatomet for denne gruppe får lavest muligt nummer i carbonkæden. Organisk kemi.